Loading...

Věrnostní kartička

Věrnostní program byl dočasně ukončen

VĚRNOSTNÍ PROGRAM DOČASNĚ UKONČEN, ALE ŽÁDNÝ STRACH, PŘIPRAVUJEME DALŠÍ


PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU VE VYBRANÝCH PROVOZOVNÁCH PARKY’S

1. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL AKCE, PRAVIDLA AKCE:Věrnostní kartička

Organizátorem a pořadatelem akce je společnost Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem č.p. 60, 588 61 Kostelec, provozovatel sítě Parky’s je zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835 (dále též „pořadatel“). Tato pravidla upravují podmínky akce.

2. NÁZEV AKCE: Věrnostní program (dále „Věrnostní program“)

3. DOBA KONÁNÍ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU

Platnost Věrnostního programu začíná 19. 3. 2018.
Věrnostní program je zahrnut v České i Slovenské republice.
Ukončení Věrnostního programu není časově omezeno, o ukončení Věrnostního programu budou jeho účastníci informováni nejméně 30 dní před jeho koncem na www.parkys.cz a prodejnách pořadatele Parky´s.

4. MÍSTO KONÁNÍ VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU:

• OC ČERNÝ MOST - food court
• Centrum Chodov - Roztylská 2321, Praha 4
• OC Nový Smíchov - vchod do garáží
• OC Letňany - pasáž u hypermarketu Tesco
• OC Fenix Vysočany - Freyova 945/35, 190 00 Praha 9
• Florenc - autobusové nádraží
• Masarykovo nádraží - vestibul vlakového nádraží
• Vodičkova 17 - u tramvajové zastávky, 110 00 Praha
• Fashion aréna Outlet Praha - Zamenhoferova 440
• Eurooil Poděbradská - čerpací stanice, Praha 9
• Eurooil Žižkov - U rajské zahrady 114
• Tinsel s.r.o. – Vajnorská 100, 831 04 Bratislava
• Trnavské Mýto a.s. – Plynárenská 7/C, Bratislava

5. PRINCIP VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU:

a) Do Věrnostního programu se zapojíte tak, že ve vybraných prodejnách Parky’s, v době trvání věrnostního programu, obdržíte za každý nákup výrobků z řady Parky’s 1 razítko (bod). Razítko nelze získat při nákupu pouze doplňkového sortimentu (tzn. nápoje).
b) Při prvním nákupu získáte věrnostní kartu s prvním razítkem (bodem), kterou Vám vystaví personál prodejny.

c) Razítka (body) Vám budou průběžně připisována na věrnostní kartu, jakmile budete mít na věrnostní kartě 5 razítek (bodů), odevzdejte věrnostní kartu (s 5ti razítky/body) personálu ve vybrané prodejně Parky´s, tím získáte další produkt zdarma dle vlastního výběru.

d) Body Věrnostního programu obdržíte u pokladny ve vybraných prodejnách Parky´s bezprostředně po Vašem nákupu.

e) Účastník Věrnostního programu (dále „účastník“) není oprávněn uplatňovat vydání bodu za svůj nákup v jiné prodejně Parky´s než které se týká věrnostní program.

6. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU:

a) V rámci Věrnostního programu nedochází ke zpracování osobních údajů

b) Na odměnu z Věrnostního programu nebo na jakákoliv práva z něho není právní nárok.

c) Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla nebo podmínky Věrnostního programu včetně změny doby jeho trvání, či Věrnostní program kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na www.parkys.cz

d) Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání účastníka či jiné osoby, která mu napomohla či mohla napomoci k získání odměny, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být účastník z Věrnostního programu vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání či jiné osoby, která účastníkovi napomohla či mohla napomoci k získání odměny, jež je jinak v rozporu s těmito pravidly Věrnostního programu či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí pořadatele o vyloučení z Věrnostního programu je konečné, bez možnosti odvolání.

e) Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast ve Věrnostním programu a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s ním spojené.

f) Účastník nemá právo požadovat jakékoliv jiné plnění při předložení věrnostní karty s řádně vyplněnými body než je odměna podle čl. 5 odst. b) těchto pravidel.

g) Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti se zapojením účastníka do Věrnostního programu a nesprávným použitím odměny.

7. VÝHERCI
a) Výherci jsou ti, kteří splnili výše uvedené podmínky Věrnostního programu, tj. nasbírali 5 bodů na věrnostní kartě.

b) Nárok na výhru ztrácí účastník, který nesplní některou z podmínek účasti ve Věrnostním programu, nebo neprokáže její splnění, který jakkoli jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je z účasti ve Věrnostním programu vyloučen.

c) Účast ve Věrnostním programu, odměnu ani jakákoliv jiná práva z toho vyplývající nelze vymáhat soudní cestou. Pravidla soutěže nejsou návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731 a násl. obč. zákoníku ani veřejnou nabídkou dle § 1780 a násl. obč. zákoníku.

d) V ostatním se soutěž a vztahy mezi účastníkem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

V Kostelci: 18. 3. 2018

Kostelecké uzeniny a.s.

Otevřít mapu
Zavřít mapu